Menu
A+ A A-

Gmina Kurzętnik - walory przyrodnicze

0
1
0
s2smodern
Gmina Kurzętnik - walory przyrodnicze

Walory naturalne środowiska sprzyjające uprawianiu turystyki:
-Jezioro Wielkie Partęczyny /największy akwen byłego województwa toruńskiego o pow.323 ha,
-Jezioro Skarlińskie,
-Jezioro Wielkie Dębno,
- zróżnicowany skład gatunkowy, z przewagą drzewostanu jest sosna, większe kompleksy leśne wchodzą w skład obszaru chronionego krajobrazu,
- głaz narzutowy o rozmiarach 8*1 m  w parku podworskim w Kurzętniku,
- drzewo modrzew europejski o wys.22 m, obwodzie pnia 230 cm we wsi Brzozie Lubawskie,
- rzeka Drwęca jest największym w kraju ichtiologicznym rezerwatem przyrody, jest rzeką typowo nizinną, silnie meandrującą,jest atrakcyjnym szlakiem turystyki krajowej,
- część gminy obejmuje atrakcyjny przyrodniczo Brodnicki Park Krajobrazowy/różnorodność i bogactwo gatunków flory i fauny/; w skład Brodnickiego Parku Krajobrazowego wchodzą 2 rezerwaty przyrody:  torfowiskowy Rezerwat „Żurawie Bagno” oraz florystyczny rezerwat „Wyspa" na Jeziorze Partęczyny.

W 1993 r. gmina Kurzętnik została włączona do obszaru o największych wartościach przyrodniczych i małym zanieczyszczeniu „Zielone Płuca Polski".

0
1
0
s2smodern
Powrót na górę