Menu
A+ A A-

Słupnica gm. Biskupiec

0
1
0
s2smodern
Słupnica gm. Biskupiec

Pierwsze wzmianki o Słupnicy pochodzą z przełomu XIV/XV WIEKU. Znajdował się tu gród późnośredniowieczny, w dolinie cieku Młynówki. Jego podstawę stanowił nieforemny czworobok z ostro zakończonymi rogami. Dziś obiekt mocno porośnięty drzewami jednak wały są dobrze czytelne. W 1331r. w dokumencie lokacyjnym Kisielic występuje świadek Jan Stengel ze Słupnicy, a w dokumencie z 1335roku, określającym granice Piotrowic mowa jest o proboszczu Słupnicy Arnoldzie. Znany nam dokument lokacyjny wsi pochodzi z 1346 roku. Stwierdza się w nim, że biskup pomorzański nadaje niejakiemu Mateuszowi urząd sołecki w Słupnicy i określa większość wsi na 60 włók. Ponadto dokument mówi, że karczmarz jest zobowiązany płacić czynsz roczny w wysokości trzech grzywien. Dokument ten jest z pewnością odnowieniem starego przywileju lokacyjnego. Obok wsi istniał w Słupnicy majątek biskupi o powierzchni 25 włók. w 1789 roku Słupnica była wsią miejską należącą do Biskupca Pomorskiego i liczyła 35 domów mieszkalnych. Stary majątek biskupi zamieniony został  w majątek chełmiński z młynem i liczył 7 domów mieszkalnych. W 1885 roku należało do niego 217 ha ( w tym 163 ha ziemi ornej i 46 ha łąk), natomiast w 1905 roku tylko 100,5 ha. We wsi o powierzchni 823 ha w 1885 roku było 621 ha ziemi ornej i 132 ha łąk. W 1905 roku wieś posiadała 940,8 ha. Obok grupy ludności katolickiej ( od 118 osób w 1864 roku do 155 osób w 1905 roku) pojawiała się w drugiej połowie XIX wieku sekta katolicko-apostolska. Założona w 1866 roku w pobliskim Biskupcu- przez członków sekty z Grudziądza- posiadała ona w Słupnicy w roku 1885- 71 członków, w 1895 roku- 27 członków, a w 1905 roku -23 członków. Wszyscy oni w 1905 roku podali jako język ojczysty niemiecki.(prawdopodobnie cmentarz w Słupnicy kryje zwłoki członków tej wspólnoty).

Cmentarz sekty katolicko – apostolskiej, umiejscowiony w lasku za wsią. Groby XIX/XX wiek, dobrze zachowane tablice nagrobne, zadbane przez mieszkańców wsi groby i aleje parkowe.

XIX – wieczny młyn, położony w pobliżu drogi ze Słupnicy do Biskupca nad rzeką Młynówką. Współcześnie nieczynny, znajdują się w nim pomieszczenia mieszkalne.

0
1
0
s2smodern
Powrót na górę