Menu
A+ A A-

Piotrowice gm. Biskupiec

0
1
0
s2smodern
Piotrowice gm. Biskupiec

Piotrowice zostały założone w  roku 1331 w dawnych Prusach Wschodnichprzez biskupa pomezańskiego Mikołaja, na mocy prawa chełmińskiego. Otrzymały 126 włók ziemi w tym kościół otrzymał 4 wolne włóki. Proboszcz od każdej z nich pobierał na dzień św. Marcina pół korca żyta i tyle samo owsa. Również 4 włóki z nadanych Piotrowicom otrzymał sołtys Hartung  wraz z prawem sądownictwa i trzecim fenigłem . Osadnicy (zasadźcy) otrzymali 118 włók, z których płacili co roku na św. Marcina 14 skojców (od każdej włóki). Prawo do młyna biskup zastrzegł dla siebie . Powyższe przywileje potwierdził Piotrowicom biskup Jan w liście z 1417 r. W 1451 r. Piotrowice przystąpiły do powstałego właśnie, antykrzyżacki  Związek Pruskiego. Jednak, gdy większe miasta należące do związku - Iława i Ostróda w wyniku działań zbrojnych  zostają zajęte przez zakon krzyżacki  zagrożone interwencją wojsk zakonnych Piotrowice  odłączają się od Związku Pruskiego stając się  od tej pory bazą wypadową dla Krzyżaków w kierunku ziemi Chełmińskiej i Mazowsza . Kiedy w 1455 r. wojska polskie w wojnie 13-letniej zdobywają Biskupiec i Kisielice Piotrowice również znajdują się pod względem administracyjnym po stronie Polski. Jednak na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 r. południowe Pomorze zostało przyznane Krzyżakom. W związku z tym postanowieniem Piotrowice początkowo znalazły się w starostwie szymbarskim później iławskim . Po sekularyzacji (zeświecczeniu) Zakonu w 1525 r. Piotrowice zostały umieszczone w starostwie prabuckim w okręgu administracyjnym Podgórze (Oberland). Po wojnach szwedzkich Piotrowice  były wsią czynszową ,szlachecką z chłopami pańszczyźnianymi. W latach 1689-1690 właścicielem wsi był Mleczkowski, natomiast sołtysem Paweł Przybylski .Okres wojen napoleońskich spowodował zaburzenie demograficzne ludności i poważne zniszczenia zabudowy we wsi. W 1818 r.  Piotrowice włączono do nowo utworzonego powiatu suskiego, który należał do Prus Zachodnich. W 1846 r. większą część mieszkańców Piotrowic stanowiła ludność wyznania ewangelickiego posługująca się językiem niemieckim, mimo to mowa polska była  powszechna; w kościele ewangelickim kazania wygłaszano jednak po niemiecku .W tym samym roku mieszkańcy Piotrowic byli światkami transportowania konspirantów i zbiegłych więźniów z fortecy z Grudziądza, których przez Biskupiec, Piotrowice i Kisielice odsyłano do Kwidzyna .Organizatorem spisków był członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego - Józef Krzemiński alias Mierzyński z Ryńska. Nie ma źródeł potwierdzających, aby w  działalności konspiracyjnej brali udział mieszkańcy wsi. Ze źródeł wiadomo, iż mieszkańcy Piotrowic byli członkami straży oraz Banku Ludowego powstałych w Biskupcu w roku 1906 ( w roku 1912 na 239 członków 5 pochodziło z Piotrowic). W 1910 r. wieś liczyła 1000 osób. Dwanaście lat później wzięli oni udział w wyborach do parlamentu niemieckiego. Oddali 46 głosów na dr. Lamparskiego z Lubawy. W 1914 r. mieszkańcy głosowali na mieszkańca Krzemieniewa Rzeczkowskiego. Według źródeł w roku 1910 Piotrowice posiadały 1000 mieszkańców, należy przypuszczać, iż w latach 1890 – 1910 wahania w liczbie mieszkańców były niewielkie, zatem dla lat 1890, 1900, 1905 należy przyjąć liczbę całkowitą mieszkańców wsi – 1000 osób i odjąć od niej liczbę mieszkańców narodowości polskiej, otrzymując w ten sposób stan narodowości niemieckiej (hipoteza autorów części historycznej powyższego przewodnika).

Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Piotrowicach. Zbudowany w 1360 r. , w roku 1965 oddany katolikom. Parafia erygowana w 1360 r. reerygowana 24 września 1989 r. Leży w granicach diecezji elbląskiej.

Cmentarz  poniemiecki, współcześnie nieczynny. Usytuowany na wzgórzu po lewej stronie drogi w kierunku Biskupca, trudny do zlokalizowania bezpośrednio z drogi przez duże zalesienie wzgórza. Groby z I połowy XX wieku. Niektóre płyty nagrobne dobrze czytelne.

Młyn przekształcony na elektrownie wodną. Lokalizacja budynku nad rzeką Młynówką (Strugą Piotrowicką), przy ostatnich zabudowaniach wsi.

Dom okryty trzciną.

Grób nieznanego żołnierza.

Ruiny dworca PKP, trasa Biskupiec Miasto – Kisielice.

Szkoła podstawowa (już nieczynna) . Jednocześnie jest dawnym budynkiem Straży Granicznej (po I wojnie światowej między Polską, a Prusami).

W Piotrowicach stał ogromny pałac .Był on własnością Delamote’a, niektóre budynki we wsi były własnością tego majątku

0
1
0
s2smodern
Powrót na górę