Menu
A+ A A-

Czachówki gm. Biskupiec

0
1
0
s2smodern
Czachówki gm. Biskupiec

Dawne nazwy miejscowości: w 1789 roku Schakowken, Czackowken, w 1879 roku Schackenhof. Nazwa została utworzona od formy  dzierżawczej „ Czachowo” (nazwy innej miejscowości), a dalsze pochodzenie nawiązuje do imienia „Czach”. W XV wieku Czachówki wchodziły w skład komandorstwa brodnickiego. W wieku XVI Czachówki były własnością królewską. W 1789 roku miejscowość znana jest jako „królewskie osiedle dziedziczno-dzierżawcze”. Według źródeł z WKZ  w Toruniu w skład domeny królewskiej  Czachówki w XVIII wieku wchodziły także dobra miejscowości Buczek. Od 1814 roku majątek przeszedł w posiadanie rodu Ruchardt (pisane też Rucheardt), a mianowicie George Gottlieb Ruchardt i Friederica Louise z domu Kruger, odkupili  go od Johanna Reinolda Parka. W 1846 roku dobra w spadku przejął Eduard August Adolf Ruchardt. W 1865 roku  na drodze dziedziczenia, majątek przejął Agnes Grabe z domu Hirschfeld primo voto Ruchardt. W spisach powszechnych z 1880 roku Czachówki notowane są jako wieś rycerska . W 1881 roku  właścicielem majątku zostaje Adolf Eduardt Ruchardt. W 1885 roku w skład obszaru dworskiego Czachówki weszły dobra Zawada. W tymże roku obszar dworski obejmował powierzchnię 586 ha. Kolejnym właścicielem od 1897 roku był Georg Rutchardt z Moskwy. W 1929 roku na podstawie testamentu  majątek objęła wdowa - Fanny Ruchardt po mężu Georgu Ruchardt. W latach 30 -tych na folwarku trudniono się uprawą warzyw, kwiatów, hodowlą bydła, trzody chlewnej, królików i drobiu. Do roku 1940 w księdze wieczystej jako właściciel figuruje J.Ruchardt. W 1946 roku majątek przejął Skarb Państwa (Wojewódzki Urząd Ziemski Pomorski  z siedzibą w Bydgoszczy). Pałac użytkował PGR umieszczając w nim szkołę podstawową, przedszkole oraz mieszkania. Od 1972 roku pałac i park znajduje się w rękach  Ministerstwa Rolnictwa, który urządza w nim Szkołę Rolniczą. Zabudowania dawnego folwarku oraz dawna „rządcówka” są aktualnie w posiadaniu Gospodarstwa Rolnego „Czachpol”.

Dwór zbudowany prawdopodobnie w połowie XIX wieku.

 Dwór powstał z inicjatywy pierwszych właścicieli Czachówek z rodu Ruchardt, a mianowicie George’a Gottlieba Ruchardta i Frederici Louise. Dziś stanowi najstarszą część obecnego pałacu. Za przyczyną właścicieli w 1840 roku pobudowano także dwa domy mieszkalne na południe od pałacu. W roku 1860 kolejny właściciel - Eduard August Adolf Ruchardt rozbudował folwark, wznosząc w północnym sąsiedztwie dworu oborę, a w południowym sąsiedztwie - spichlerz. W 1863 roku zabudowania wiejskie zostały wzbogacone o budynek mieszkalny. Z II połowy XIX wieku pochodzi budynek chlewni. W 1900 roku dwór przebudowany został na pałac. Wzniesiono wówczas ryzalit wejściowy i rozbudowano ogrodowy dawnego dworu. W elewacji południowej dobudowano werandę z tarasem na piętrze, skąd rozpościerał się widok na wnętrza parkowe i okoliczny krajobraz, a od północy dobudowano część mieszkalną z wieżą zwieńczoną widokową kopułą obrotową. Ponadto w 1900 roku w południowo - wschodnim sąsiedztwie  powstał budynek elektrowni, a w 1912 roku - rządcówka. Rządcówkę wzniesiono na planie nieregularnym z niewielkim tarasem i dużą werandą od strony południowo - wschodniej. Dojazd do pałacu prowadził drogą pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi, rozszerzając się przed rządcówką i spichlerzem, a następnie rozwidlając się na boczny podjazd pod pałac i drogę prowadzącą na teren folwarku, okalając w ten sposób owalny przedpałacowy gazon. Park powstał prawdopodobnie w II połowie XIX wieku na zrębach wcześniejszego zadrzewienia. Na początku XX  wieku, po rozbudowie pałacu, został wzbogacony o elementy przestrzenne. Zlokalizowano go na zachód od pałacu, na lekko opadającym terenie w kierunku rzeki Osy.

Cmentarz rodziny Ruchardt. Umiejscowiony w parku pałacowym. Zwłoki ekshumowano i przetransportowano na cmentarz parafii Krotoszyny. Na cmentarzu rodzinnym pozostał tylko pamiątkowy kamień nagrobny.

Grób nieznanego żołnierza. Znajduje się w lasku u wylotu wsi w kierunku na Krotoszyny. Z relacji miejscowych ludzi wynika, że jest to grób żołnierza jeszcze z czasów I wojny światowej 1914-1918 roku.

0
1
0
s2smodern
Więcej w tej kategorii: « Gaj gm. Biskupiec Biskupiec »
Powrót na górę