Menu
A+ A A-

Atrakcje Gminy Grodziczno

0
1
0
s2smodern
Atrakcje Gminy Grodziczno
Ważnym elementem rozwoju gminy staje się turystyka i rekreacja. Sprzyja temu położenie gminy. Przez jej teren przepływa rzeka Wel - największy lewobrzeżny dopływ Drwęcy. Bierze ona początek poza granicami byłego województwa toruńskiego, w okolicy wsi Jankowice u podnóża Wzgórz Dylewskich na wysokości 231 m n.p.m. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 799,1 km2 z czego jedynie 146,5 km2 leży w granicach byłego województwa toruńskiego (gmina Grodziczno i Nowe Miasto Lub.). Pozostała część zlewni położona jest na obszarze byłego województwa ciechanowskiego i olsztyńskiego. Wel w gminie Grodziczno płynie przez bardzo urozmaicony teren. Odzwierciedleniem tego jest występowanie odcinków rybackich charakterystycznych zarówno dla krainy pstrąga, lipienia, brzany i leszcza. Ogólnie na całej długości Welu stwierdzono występowanie 28 gatunków ryb i 2 gatunków raków. Na szczególną uwagę zasługują ryby wędrowne: węgorz, pstrąg potokowy, troć wędrowna. Na obszarze gminy Grodziczno znajduje się duża ilość jezior. Jest tu ponad 20 zbiorników o powierzchni powyżej i ha. Największymi jeziorami są: Kiełpińskie, Jakubowskie, Linowiec oraz Katlewskie. Trzy ostatnie są w stanie silnego zarastania. Jezioro Kiełpińskie zaliczane jest do najczystszych w okolicy, posiada II klasę czystości. Wysokie walory krajobrazowe (lasy porastające brzegi jeziora) oraz dobra jakość wód powodują, że w sezonie letnim nad jeziorem wypoczywają liczne grupy turystów. Ponad 37% obszaru gminy (57,65% km2) jest objęte różnymi formami ochrony przyrody. 41,8 km2 zajmuje park krajobrazowy, a 15,9 km2 obszar chronionego krajobrazu. Na terenie gminy częściowo położony jest Welski Park Krajobrazowy, ustanowiony w 1995 roku. Utworzono go przede wszystkim w celu ochrony rzeki Wel i jej doliny oraz jezior, przez które przepływa. Charakterystyczną cechą parku jest różnorodność cech środowiska przyrodniczego, ciekawy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny. W fazie projektu jest utworzenie rezerwatu przyrody na przełomowym odcinku rzeki Wel zwanym "Piekiełkiem nad Wlą" (lub "Piekłem"). Przełomowy odcinek rzeki Wel ma długość 2 km, znajduje się w pobliżu siedziby byłego leśnictwa Straszewo. Rzeka ma tu charakter szumiącego potoku górskiego, cechuje się znacznym spadkiem, nieco krętym biegiem i kamienistym dnem. Na terenie projektowanego rezerwatu występuje kilkanaście gatunków chronionych, w tym objęte ochroną, m.in. kopytnik pospolity, marzanna wonna, konwalia majowa, kruszyna pospolita oraz ochroną ścisłą: pluskwica europejska, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, gnieznik leśny. 
 
     Na terenie gminy znajdują się trzy pomniki przyrody:
 
skupienie dwóch dębów o obwodach 319 cm i 445 cm w parku w Nowym Grodzicznie,
skupienie drzew - lipa drobnolistna o obwodzie 373 cm i dąb szypułkowy o obwodzie 455 cm w Katlewie,
skupienie 6 drzew - klon, jawor, dąb szypułkowy, dwa graby oraz modrzew europejski o obwodach od 191 cm do 290 cm w parku w Nowym Grodzicznie.
     W gminie Grodzicznie występują też 4 parki wiejskie podworskie.
0
1
0
s2smodern
Powrót na górę