Menu
A+ A A-

Rzeka Drwęca

0
1
0
s2smodern
Rzeka Drwęca

Rzeka Drwęca – to dopływ rzeki Wisły, rzeka nizinna II rzędu hydrograficznego o długości całkowitej cieku 219,3 km, szerokość średnia 12,00 m, głębokość średnia 2,50 m., wodny rezerwat przyrody i najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce, ochronie podlega środowisko wodne i bytujące w nim ryby: pstrąg, łosoś szlachetny, troć, certa, minag rzeczny. Drwęca jest atrakcyjnym szlakiem wodnym. Zaskakuje swoim zmiennym obliczem, raz jest dziką krętą rzeką, aby za chwilę leniwie toczyć swe wody szeroką doliną rzeczną.

POCZĄTEK TRASY

0.00

KONIEC  TRASY

88.87

Początek spływu na południe od Rychnowskiej Woli, poniżej mostu drogowego, z prawego brzegu. Na odcinku do Idzbarka rzeka bardzo uciążliwa ze względu na zarastające koryto cieku i dużą liczbę przeszkód.

1.17

87.70

Rychnowska Wola. Przeszkody – liczne drzewa utrudniają spływ. Należy uważać na podmokłe brzegi, z których sączą liczne źródła. Podczas przeciągania kajaka można łatwo ześlizgnąć się do rzeki.

1.50

87.37

Rychnowska Wola. Kładka – konieczność przeniesienia kajaka nad kładką. Na odcinku w okolicach tej wsi Drwęca jest uregulowana, brzegi wybagrowane.

2.21

86.66

Rychnowska Wola. Jaz i stawy rybne. Lądowanie na prawym brzegu przed mostkiem i przenoska lewym brzegiem około 300 m. Paręset metrów dalej wąskie koryto i pochylone na rzekę krzaki.

3.56

85.31

Drewniany most.

4.20

84.67

Trudne odcinek ze względu na bujnie rozwiniętą roślinność wodną w głównym nurcie.

4.68

84.19

Przeszkody – przewrócone drzewa.

5.24

83.63

Most na drodze do Ostrowina.

5.95

82.92

Przeszkody i wąskie koryto rzeki – nurt zarastający roślinnością wodną.

6.92

81.95

Rzeka wpływa do jeziora Ostrowin bardzo wąskim korytem, kótre latem może być całkowicie zarośnięte.

8.24

80.63

Wypływ z jeziora. Jezioro Ostrowin, niewielki i płytki akwen położony niemal dokładnie na wysokości 100 metrów n.p.m, o bardzo stromych brzegach. Należy trzymać się lewego brzegu.

9.15

79.72

Worniny. Most na drodze do Starych Jabłonek – przenoska prawym brzegiem.

10.83

78.04

Idzbark. Stary młyn, jaz i kładka. Lądowanie na prawym brzegu, przenoska, wodowanie kajaków na lewym brzegu za jazem. Na prawym brzegu restauracja. Drwęca staje się rzeka łatwą i nieuciążliwą.

11.04

77.83

Lewobrzeżny dopływ.

12.65

76.22

Możliwość wypoczynku na prawym brzegu.

13.30

75.57

Most na szosie Ostróda – Olsztyn. Pod mostem kamienie, które przy niskim stanie wody mogą stanowić niewielkie utrudnienie.

15.00

73.87

Ostróda. Stary most drewniany.

17.06

71.81

Ostróda. Most kolejowy na szlaku Iława - Olsztyn.

18.01

70.86

Ostróda. Most na szosie nr 7 Warszawa – Gdańsk. Za mostem, na prawym brzegu możliwość lądowania, po przeciwnej stronie ulicy centrum handlowe.

19.02

69.85

Ostróda. Most w ciągu ulicy.

19.27

69.60

Ostróda. Most w ciągu ulicy prowadzącej na rynek starego miasta.

19.38

69.49

Ostróda. Kładka, za nią po lewej stronie mury zamku krzyżackiego z XIV w.

19.52

69.35

Most w ciągu jednej z głównych ulic miasta.Ostróda , czwarte co do wielkości miasto województwa warmińsko – mazurskiego (ok. 35 tys. mieszkańców), usytuowane jest w zachodniej części Mazur na Pojezierzu Iławskim. Szczególnego uroku dodaje miastu jezioro Drwęckie , którego zachodnia część leży niemal w samym śródmieściu. Z przystani nad tym jeziorem wyruszają statki na rejsy do Piławek , Starych Jabłonek, Iławy oraz na całodniową wycieczkę do Elbląga szlakiem jedynych w Europie pochylni. Miasto jest doskonale skomunikowane z innymi częściami Polski zarówno koleją jak i drogami. Ostróda jest siedzibą władz miasta, gminy i powiatu.Uzyskała prawa miejskie w 1329 roku . Średniowieczne miasto posiadało zamek krzyżacki – siedzibę komtura. W 1807 roku na tym zamku rezydował przez kilka tygodni Napoleon Bonaparte wraz ze sztabem. W pierwszej połowie XIX wieku Ostróda była ważnym ośrodkiem polskości na Mazurach. Działał tu pastor Gustaw Gizewiusz, obrońca mowy polskiej na Mazurach.Wśród zabytków uwagę zwraca gotycki zamek odbudowany po spaleniu przez wojska sowieckie w 1945 roku. Mieści się w nim obecnie m.in. lokalne muzeum.W Ostródzie urodził się Jakub Fryderyk Hoffman, syn miejscowego aptekarza był twórcą zrealizowanego przez Fultona projektu łodzi podwodnej, lekarzem Legionów Polskich we Włoszech, profesorem na wydz. Lekarskim UW. Stolica zawdzięcza mu założenie istniejącego do dziś ogrodu botanicznego.

19.58

69.29

Rzeką Drwęcą wpływamy do wschodniej części jez. Drwęckiego. Ma ono powierzchnie 6,9 km2 i głębokość 22 metrów. Składa się z dwóch rynnowych części : położonej południkowo mającej 5 km długości i położonej równoleżnikowo o długości 12 km . Przy zachodnim krańcu tej właśnie części, nieopodal wsi Niziny, Drwęca wypływa z jez. Drwęckiego.

31.87

57.00

Wypływ z jeziora Drwęckiego.

36.55

52.32

Samborowo. Most i jaz – niebezpieczna przenoska prawym brzegiem.

36.84

52.03

Samborowo. Most drogowy. Poniżej Samborowa rzuca się w oczy bardzo intensywna działalność bobrów – widoczne zgryzy i tropy.

39.33

49.54

Dogodne miejsce do lądowania bądź wodowania kajaka na prawym brzegu.

42.27

46.60

Franciszkowo. Możliwość odpoczynku na prawym brzegu, dzika plaża. Warto zwrócić uwagę na piaszczyste łachy, na których można osiąść tracąc dużo czasu na ściągnięcie kajaka.

45.18

43.69

Most w ciągu drogi lokalnej Gierłoż – Mątyki.

45.54

43.33

Rzeka Gizela, lewobrzeżny dopływ. W latach międzywojennych rzeka ta była granicą miedzy Polską a Prusami Wschodnimi. Dalej granica biegła wzdłuż Drwęcy na odcinku do wsi Pustki. Prawy brzeg należał do Niemiec, lewy do Polski.

48.70

40.17

Młyn. Most betonowy na drodze Zielkowo - Gromoty.

51.29

37.58

Rzeka płynie szeroką doliną, brzegi podmokłe i trudnodostępne, po lewej i prawej stronie zarastające fragmenty starorzeczy. Linia wysokiego napięcia na wysokości 13 m.

52.31

36.56

Linia średniego napięcia na wys. 10 m. Na lewym brzegu duże rozlewiska z bogactwem gatunków ptactwa błotnego. Na tym odcinku rzeka na szerokość około 15 – 20 m i głębokość 1-1,5 m.

59.42

29.45

Rodzone. Most betonowy w ciągu szosy Sampława – Iława.

63.04

25.83

Na lewym brzegu widoczne zabudowania wsi Biała Góra. Most kolejowy na magistrali Warszawa – Gdańsk.Most kolejowy na magistrali Warszawa – Gdańsk.

65.65

23.22

Pustki. Most betonowy w ciągu drogi lokalnej Łążek - Radomno.

69.93

18.94

Bratian. Przed miejscowością ogromne rozlewiska. Most betonowy w ciągu szosy Toruń - Ostróda. Po lewej stronie główny nurt rzeki Wel wpada do Drwęcy.

70.24

18.63

Bratian. Drugi most drogowy na drodze lokalnej. Malowniczo położona wieś w głębokiej dolinie, u ujścia Welu do Drwęcy. Nazwa wsi wywodzi się od imienia brata Jana z Sandomierza, który zaciągnąwszy się w szeregi zakonu krzyżackiego, wybudować miał tu w XIII w. zamek obronny. Najstarsza wzmianka o Bratianie pochodzi z 1343r. W okresie rozbiorów zamek rozebrano. Do dziś zachował się fragment muru i baszty. Cegłę wykorzystano do budowy kościoła i klasztoru w Łąkach. Z całego założenia pozostała jedynie brama. Na fundamentach baszty zbudowano w 1914 r. młyn.

70.49

18.38

Bratian. Do Drwęcy wpada boczny nurt rzeki Wel. Przy wysokim stanie wody część wsi Bratian zdaje się leżeć na wyspie otoczonej rozlewiskami.

72.85

16.02

Mszanowo, wieś na lewym brzegu rzeki, siedziba gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Nad rzeką linia średniego napięcia. Most drogowy.

75.47

13.40

Nowe Miasto Lubawskie. Linia średniego napięcia na wysokości 12 m.

75.94

12.93

Nowe Miasto Lubawskie. Jest miastem powiatowym liczącym 11 tys. mieszkańców. Powstało w pobliżu brodu na Drwęcy w 1325 roku. Założone zostało przez Krzyżaków. Położone na pograniczu z Polską wielokrotnie zmieniało przynależność państwową. Historyczna część miasta, otoczona sporymi fragmentami murów obronnych, z ocalałymi bramami Brodzką i Lubawską, zachowała swój kształt z XIV w. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest gotycki kościół p.w. św. Tomasza. Forma zewnętrzna tej XIV w budowli, choć potężna i dostojna, nie zapowiada bogactwa, jakie można zobaczyć wewnątrz. Ściany kościoła pokryte są freskami powstałymi w czasie od średniowiecza do XVIII w. Szczególnie ciekawa jest płyta nagrobna Kuno von Liebensteina, miejscowego komtura, przedstawiająca rycerza krzyżackiego w pełnym uzbrojeniu. Godne uwagi są też ołtarze i barokowa kaplica grobowa rodziny Działyńskich, a w niej renesansowy nagrobek Mikołaja Działyńskiego. Jedna z kilku kładek dla pieszych, a za nią most drogowy.

76.49

12.38

Nowe Miasto Lubawskie. Most na trasie Toruń-Ostróda i kładka dla pieszych.

76.98

11.89

Nowe Miasto Lubawskie. Most kolejowy na nieczynnym szlaku Iława - Brodnica.

80.52

8.35

Linia średniego napięcia na wysokości 10 m.

81.00

7.87

Kurzętnik. Wieś gminna Kurzętnik miała od XIV w. prawa miejskie, które utraciła przed I wojną światową. O miejskiej przeszłości przypomina kształt zabudowy z rynkiem. Z góry zamkowej, na której zostały ruiny zamku kapituły chełmińskiej, roztacza się widok na Dolinę Drwęcy i Nowe Miasto. U stóp góry stoi gotycki kościół parafialny z pocz. XIV w.; 11 lipca 1410 r. pod Kurzętnikiem król Władysław Jagiełło, dowodzący wojskami Korony i Litwy, zrezygnował z przejścia brodu na Drwęcy i zadecydował o obejściu rzeki, by uniknąć starcia z krzyżakami.

81.36

7.51

Most w ciagu drogi lokalnej.

87.55

88.87

1.32

0.00

 

Lipowiec. Ruiny mostu.

Nielbark. Most na drodze lokalnej Nielbark – Tereszewo. Na lewym brzegu dogodne miejsce do ladowania. Poniżej mostu rzeka przekracza granice województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W dalszym biegu jest szlakiem łatwym i nieuciążliwym z możliwością wpłynięcia na malownicze jeziora Pojezierza Brodnickiego przed miejscowością Tama Brodzka.

Źródło: http://jezioro.com.pl/szlaki/zobacz_szlak.html?id=148

0
1
0
s2smodern
Więcej w tej kategorii: « Rzeka Skarlanka Rzeka Wel »
Powrót na górę