Menu
A+ A A-

Rowerem wokół Nowego Miasta Lubawskiego odcinek 3

0
1
0
s2smodern
Rowerem wokół Nowego Miasta Lubawskiego odcinek 3

Kolejna trasa o dużych walorach widokowych w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego. Jadąc rowerem możemy podziwiać ciekawą, polodowcową rzeźbę terenu, jak również mozaikę krajobrazów złożoną z łąk, lasów, nieużytków oraz pól uprawnych. Znaczna część trasy przylega do pięknej, naturalnej doliny rzeki Drwęcy objętej ochroną przyrodniczą w ramach europejskiej sieci NATURA 2000. Odcinek wzdłuż rzeki bardzo płaski. Wjazd na wysoczyznę morenową okalającą dolinę wiąże się z jadą pod górę. Rodzaje dróg: ok. 60 % drogi o nawierzchni asfaltowej, ok. 25 % drogi szutrowe, ok. 15 % ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej. Natężenie ruchu drogowego na większości odcinków dróg bardzo małe.

  • Rodzaj aktywności: Rower górski
  • Stopień trudności:  Łatwy
  • Dystans: 17,9 km

102810Rzeka Drwęca

Prawy dopływ dolnej Wisły. Jej długość wynosi 232 km, średni przepływ przy ujściu – ok. 30 m3/s,a powierzchnia zlewni – 5 693 km2. Rzeka Drwęca stanowi największy w Polsce rezerwat ichtiofaunistyczny utworzony w roku 1961 na obszarze 1248 ha. Celem ochrony jest zachowanie środowiska wodnego w niezmienionym stanie, a w szczególności ochrona ryb wędrownych: łososia, troci wędrownej i certy. Cenne przyrodniczo obszary doliny rzeki Drwęcy oraz jej dopływów należą do sieci ekologicznej Natura 2000. Celem ochrony jest zachowanie w niezmienionym stanie ważnych dla całej Europy siedlisk przyrodniczych, a także populacji gatunków zwierząt i roślin. Dolina Drwęcy pełnią rolę niezmiernie ważnego połączenia korytarzowego między Doliną Wisły, a Pojezierzem Mazurskim. Wyjątkowo korzystne warunki środowiskowe panujące w rzece Drwęcy umożliwiają prowadzenie działań w zakresie odtwarzania populacji jesiotra ostronosego w Polsce. Jest to ryba o interesującej biologii i wyglądzie, osiągająca długość do 4m i masę do 300 kg, która występowała w dorzeczu rzeki Wisły do lat 60-tych ubiegłego wieku. Pierwsze osobniki tego gatunku zostały wpuszczone do rzeki Drwęcy w 2006 r. Rzeka Drwęca uznawana jest za jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.

Dodatkowe informacje

  • mapka:
0
1
0
s2smodern
Powrót na górę