Menu
A+ A A-

GMINA BISKUPIEC

Babalice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7094

Stary młyn. Dziś już nieczynny, z jego dawnej świetności nie pozostało już nic oprócz murów oraz kilku instalacji w środku budynku.

Czytaj więcej

Bielice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7708

Miejscowość występowała w dokumentach jako Bielitz, co dowodzi o prastarym rodowodzie wsi, ponieważ dawniej Bielicami określano tereny położone nad brzegami jezior i bagien, nad którymi bielono płótna. W 1222 roku...

Czytaj więcej

Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7264

Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: w XV w. Bischofswerder; w 1789 r. Biskupiecz; w 1879 r. Biskupice; w II poł. XIX w. Biskupiec. Według źródła pisanego miasto zostało założone...

Czytaj więcej

Czachówki gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7517

Dawne nazwy miejscowości: w 1789 roku Schakowken, Czackowken, w 1879 roku Schackenhof. Nazwa została utworzona od formy  dzierżawczej „ Czachowo” (nazwy innej miejscowości), a dalsze pochodzenie nawiązuje do imienia „Czach”...

Czytaj więcej

Gaj gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7189

Nazwa  miejscowości prawdopodobnie wywodzi się od słowa „gaj”- czyli las. Gdyż jest otoczona ze wszystkich stron lasami. Inne prawdopodobieństwo pochodzenia nazwy miejscowości to pogańskie miejsce składania ofiar bożkom, „Święte gaje”...

Czytaj więcej

Krotoszyny gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7938

Krotoszyny były początkowo niewielką osadą skupioną na terenach wokół pobliskiego jeziora. Pozostały obszar wsi porośnięty był lasem. Miejscowość występowała w źródłach jako: Sighardisdorf, Segeharsdorf, Segersdorf, Segersdorff, z niem. Krottoschin. Od...

Czytaj więcej

Lipinki gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7933

Lipinki to wieś powstała w okresie podbojów krzyżackich w I połowie XIV wieku. Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: 1339 r. – Wikry, niem.Wykeri villa, Weykersdorf,Wykersdorf, Wikersdorf, Wückersdorf; 1570 r. – Lipinki...

Czytaj więcej

Łąkorek gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7490

Pierwsze ślady związane z działalnością człowieka na terenie Łąkorka pochodzą jeszcze z czasów wczesnośredniowiecznych. Odkrycia nawodnej osady wczesnośredniowiecznej dokonał w XIX wieku niemiecki badacz dziejów Prus, Max Toeppen. Osada ta...

Czytaj więcej

Łąkorz gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7098

Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: przed 1415 r. – Linker, Alde Linkor, Lynkorn, 1570 – Łąkorz Wielki, niem. Lonkorz. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słów :”łąki oraz „orka”. Wieś powstała w...

Czytaj więcej

Osówko gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:6233

Za pałacem znajduje się mogiła jego właściciela. Dziś z dawnej świetności dworu nie zostało już nic. Budynek pełni rolę mieszkalną.

Czytaj więcej

Ostrowite gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:6504

Wieś na prawie magdeburskim, wzmiankowana jest w źródłach średniowiecznych jako Schildern, Schilden, od 1570 roku Ostrowite. Wieś Ostrowite podarował Kondrad Mazowiecki biskupowi Chrystianowi przywilejem łowickim z 1222 roku. Nie wiadomo...

Czytaj więcej

Piotrowice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:6464

Piotrowice zostały założone w  roku 1331 w dawnych Prusach Wschodnichprzez biskupa pomezańskiego Mikołaja, na mocy prawa chełmińskiego. Otrzymały 126 włók ziemi w tym kościół otrzymał 4 wolne włóki. Proboszcz od...

Czytaj więcej

Podlasek gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:6165

Należący do biskupa pomezańskiego Podlasek wymieniony jest po raz pierwszy jako wieś w dokumencie z 1346 r. określającym granice Słupnicy. Jednakże przywilej lokacyjny wsi nie jest nam znany. Być może...

Czytaj więcej

Sędzice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:6227

W XIX wieku (1863 rok, krótko po powstaniu styczniowym) rząd pruski dążył do pozbawienia ludności polskiej gruntów rolnych po przez wysokie ustawy podatkowe. W wyniku tej polityki wiele majątków rolnych...

Czytaj więcej

Słupnica gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7279

Pierwsze wzmianki o Słupnicy pochodzą z przełomu XIV/XV WIEKU. Znajdował się tu gród późnośredniowieczny, w dolinie cieku Młynówki. Jego podstawę stanowił nieforemny czworobok z ostro zakończonymi rogami. Dziś obiekt mocno porośnięty...

Czytaj więcej

GMINA KURZĘTNIK

Gmina Kurzętnik

Wyświetleń:9076

Gmina dzieli się administracyjnie na 19 sołectw. Do atrakcji turystycznych zaliczyć należy ruiny zamku, ścieżkę dydaktyczną połączoną z drogą krzyżową i amfiteatrem, który oprócz funkcji kulturalnych stanowi także punkt widokowy na panoramę całej miejscowości i rozległą dolinę rzeki Drwęcy. W Gminie Kurzętnik znajduje się największe Jezioro Pojezierza Brodnickiego jakim jest Jezioro Wielkie Partęczyny. U podnóża góry znajduje się zabytkowy kosciół...

Czytaj więcej

Gmina Kurzętnik - walory przyrodnicze

Wyświetleń:7370

Walory naturalne środowiska sprzyjające uprawianiu turystyki: -Jezioro Wielkie Partęczyny /największy akwen byłego województwa toruńskiego o pow.323 ha, -Jezioro Skarlińskie, -Jezioro Wielkie Dębno, - zróżnicowany skład gatunkowy, z przewagą drzewostanu jest sosna, większe kompleksy leśne wchodzą w skład obszaru chronionego krajobrazu, - głaz narzutowy o rozmiarach 8*1 m  w parku podworskim w Kurzętniku, - drzewo modrzew europejski o wys.22 m, obwodzie pnia 230 cm we wsi Brzozie...

Czytaj więcej

Gmina Kurzętnik - zabytki architektury

Wyświetleń:8301

Zabytki architektoniczne: - koścół gotycki, trójnawowy z XIV wieku, przebudowany w II połowie XVII wieku w Kurzętniku, - ruiny zamku z XIII wieku w Kurzętniku, - historyczny dobrze zachowany zespół budynków wokół rynku w Kurzętniku, - kościół barokowy zbudowany w 1780 r. w Mikołajkach.

Czytaj więcej

Kurzętnik - charakterystyka gminy

Wyświetleń:7592

Gmina dzieli się administracyjnie na 19 sołectw. Do atrakcji turystycznych zaliczyć należy ruiny zamku, ścieżkę dydaktyczną połączoną z drogą krzyżową i amfiteatrem, który oprócz funkcji kulturalnych stanowi także punkt widokowy na panoramę całej miejscowości i rozległą dolinę rzeki Drwęcy. W Gminie Kurzętnik znajduje się największe Jezioro Pojezierza Brodnickiego jakim jest Jezioro Wielkie Partęczyny. U podnóża góry znajduje się zabytkowy kosciół...

Czytaj więcej