Menu
A+ A A-

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Symbole czterech ewangelistów

Wyświetleń:27038

Na sklepieniu ostatniego przęsła nawy południowej umieszczone są symbole czterech ewangelistów: św. Łukasz – byk, św. Jan – orzeł, św. Marek - lew, św. Mateusz – anioł. Ich powstanie datuje się na 1450 rok. Z II połowy XV wieku pochodzi...

Czytaj więcej

Historia herbu Nowego Miasta Lubawskiego

Wyświetleń:12996

Herb, poważany wiekami swojego istnienia,  opowiada o dziejach miasta wszystkim, którzy potrafią go zrozumieć. Marian Gumowski Dzieje Nowego Miasta mają ścisły związek z ekspansją Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie czyli Zakonu Krzyżackiego. W 1226 roku na zaproszenie Konrada Mazowieckiego przybyli...

Czytaj więcej

Dawny kościół ewangelicki ob. Kino Harmonia

Wyświetleń:12970

Zanim pośrodku nowomiejskiego rynku stanął kościół, jego miejsce zajmował ratusz. Działo się tak, jak tradycja miast nakazywała - rajcy urzędowali niezmiennie w budynku na głównym placu miasta od XIV w. do 1806 r. Wówczas ratusz spłonął i został wyburzony, a...

Czytaj więcej

Figura Matki Boskiej Łąkowskiej z Dzieciątkiem

Wyświetleń:12742

Najcenniejszym obiektem w kościele farnym p.w. św. Tomasza jest figura Matki Boskiej Łąkowskiej z Dzieciątkiem. Według tradycji pochodzi z 1402 roku i należy do kręgu „Pięknych Madonn”. W 1882 roku figurę przeniesiono ze spalonego klasztoru franciszkanów-reformatów w pobliskich Łąkach Bratiańskich. Obecnie...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy 19-go Stycznia 5

Wyświetleń:11612

Tuż za budynkiem Urzędu Miejskiego kierujemy się na ulicę 19-go Stycznia gdzie pod numerem 5 znajduje się kamieniczka, która powstała w okresie ok. 1335 r. a może później. Ulica powstała w okresie wytyczania miasta i zabudowywana była do końca XV wieku, a kamienica nr...

Czytaj więcej

Historia parku miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyświetleń:11375

Historia parku miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim   Park nowomiejski został założony w roku 1894 przez ówczesne władze zaborcze. Niestety jedyne informacje, zresztą bardzo skromne, znajdujemy we wspomnieniach ks. Józefa Dembińskiego. Wiemy zatem, iż za gimnazjum była niezarośnięta, wysoka, bardzo stroma góra...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy Kościelnej 1

Wyświetleń:11288

Kierujemy się w stronę gotyckiego kościoła, gdzie przy ulicy Kościelnej 1 znajduje się kamienica, której powstanie datuje się na 1897 rok. Dopiero w II poł. XX wieku zaczęto budować nowe domy mieszkalne poza terenem dawnych fortyfikacji miejskich, co zmusiło władze...

Czytaj więcej

Klasztor w Łąkach Bratiańskich

Wyświetleń:10768

Klasztor w Łąkach Bratiańskich, nazywany kiedyś „Pruską Częstochową”, nie zachował się do dnia dzisiejszego. W krajobrazie trwają jedynie relikty bramy głównej oraz fragmenty murów zewnętrznych kompleksu. Nadal jednak miejsce to pełni funkcje religijne, znajduje się bowiem na tzw. szlaku sanktuaryjnym...

Czytaj więcej

Mury miejskie

Wyświetleń:10765

Przy bazylice znajdziemy również pozostałości murów miejskich, które zaczęto wznosić równocześnie z miastem, czyli od lat 30. XIV wieku. Sam zamek krzyżacki znajdował się między murami a zakolem rzeki Drwęca. Po przeniesie siedziby wójta do Bratiana zamek służył jako młyn...

Czytaj więcej

Baszta Brodnicka

Wyświetleń:10742

Nad miastem baszta bramna Brodnicka zwana również Kurzętnicką, która flankowała dawniej przejazd. Wybudowana została w stylu gotyckim i pokryta dachem czterospadowym. W XIX wieku wewnątrz baszty znajdowało się archiwum miejskie, a od 1959 roku ulokowano w niej Muzeum Ziemi Lubawskiej. Instytucja...

Czytaj więcej

Szkoła elementarna ob. Gimnazjum

Wyświetleń:10705

Szkoła została zbudowana w latach 1897–1898 kosztem 41.000 marek. Przeniesiono do niej wtedy dwie szkoły elementarne: katolicką i ewangelicką. 3 października 1937 roku odbyło się uroczyste poświęcenie rozbudowanego gmachu szkolnego, utrzymanego w manierze pseudomodernistycznej. Kolejne przebudowy miały miejsce w latach...

Czytaj więcej

Założenie urbanistyczne Nowego Miasta Lubawskiego

Wyświetleń:10692

Udokumentowana historia Nowego Miasta Lubawskiego sięga roku 1325, kiedy komtur Ziemi Chełmińskiej Otto von Luterbergzałożył nad rzeką Drwęcą miasto nazwane Novum Forum(Nowy Targ). Stało się ono ważnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym Państwa Zakonnego, o czym świadczą zachowane do dziś zabytki budowlane. Nowe...

Czytaj więcej

Cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej

Wyświetleń:10628

Obszar nowomiejskiego cmentarza parafialnego wytyczono w roku 1850. Zarządzająca cmentarzem katolicka gmina kościelna w roku 1921 stworzyła statut cmentarny, opierający się na 136 paragrafach. W 1938 roku, w związku z regulacją przebiegu ówczesnej ulicy Łąkowskiej (obecnie ul. Grunwaldzka), cofnięto mur...

Czytaj więcej

Skarb cekinów weneckich

Wyświetleń:10584

W 1996 roku w Nowym Mieście Lubawskim, na terenie oficyny jednej z kamienic w rynku, robotnicy budowlani odkryli na głębokości ok. 1 metra pojemnik ze złotymi monetami. Były to weneckie dukaty (cekiny) z XIII i XIV wieku. Skarb monet jest...

Czytaj więcej

Kamienica przy ul. Rynek

Wyświetleń:10372

Okazała kamienica przy ul. Rynek 2 wielokrotnie zmieniała swojego właściciela. W latach 1816-1819 budynek był w posiadaniu Gottlieba Kellera. Kolejnymi właścicielami byli: Johann i Anna Wiehert (1819-1836), Johann Rohde (1836-1844), aptekarz Carl Freytag i Ludwika Freytag (1844-1845), Gottfried i Fryderyka...

Czytaj więcej

Przychodnia Zdrowia przy ul. Grunwaldzkiej

Wyświetleń:10338

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2 powstał w XIX wieku. Do 1864 roku był własnością Johanna i Franciszki Paniewiczów. Potem właścicielem domu został murarz Wilhelm Schubring (1864-1913), zaś od 1913 roku w posiadanie budynku wszedł Artur Schubring, który wraz z małżonką...

Czytaj więcej

Dworzec kolejowy Południe

Wyświetleń:10333

Dnia 18 sierpnia 1909 roku utworzono spółkę z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, która postawiła sobie za cel wybudowanie kolei na trasie Zajączkowo - Nowe Miasto Lubawskie. Ostatecznie w dniu 2 grudnia 1910 roku linia kolejowa o długości około 12...

Czytaj więcej

Płyta nagrobna rycerza zakonu krzyżackiego Kunona von Lieben…

Wyświetleń:10254

Jedna z nielicznych w Polsce średniowiecznych mosiężnych płyt nagrobnych przedstawia rycerza Zakonu Krzyżackiego, Kunona von Liebensteina, w pełnym uzbrojeniu. Od 13 grudnia 1387 roku był wójtem na zamku w Bratianie, zmarł w 1392 roku i pochowany został w nowomiejskiej bazylice...

Czytaj więcej

Chór i organy z początku XVII wieku

Wyświetleń:10241

Na początku nawy głównej znajduje się późnorenesansowy chór i organy z początku XVII wieku, ufundowane między innymi przez Pawła Działyńskiego. Centralnie umieszczona jest na nim figura św. Michała Archanioła ciskającego gromy oraz portrety czterech fundatorów. W nawie głównej znajduje się...

Czytaj więcej

Kościół św. Tomasza - Kolegiata i Bazylika Mniejsza

Wyświetleń:10031

Nowomiejska XIV-wieczna świątynia posiada największy w Polsce zespół malowideł ściennych. Powstawały one w średniowieczu i w latach 1600-1650, fundatorem tych późniejszych był wojewoda chełmiński Paweł Działyński. Malowidła pokrywają ściany prezbiterium, jak też nawy głównej. Przedstawiają różnorodne obrazy o treści moralizatorskiej...

Czytaj więcej

Nowomiejski belweder

Wyświetleń:9962

Godny uwagi jest budynek przy ul. Jagiellońskiej 9, zbudowany w stylu eklektycznym, łączącym w sobie elementy form klasycznych. Dwupiętrowy dom wzniesiono na początku XX wieku, jego cechą charakterystyczną są flankujące bryłę wysunięte ryzality. W latach 1900-1919 właścicielem budynku był Wilhelm...

Czytaj więcej

Baszta Lubawska

Wyświetleń:9957

Baszta Lubawska jest jedną z dwóch dobrze zachowanych gotyckich baszt bramnych w mieście. Najważniejszym elementem systemu obronnego miasta była właśnie Baszta Lubawska. Pierwotnie miała ona bliźniaczą basztę, pomiędzy nimi była podwójna brama wjazdowa. Basztę południową niestety rozebrano. Na ścianie południowej...

Czytaj więcej

Budynek Urzędu Miejskiego

Wyświetleń:9870

Na trzech parcelach przy południowej pierzei rynku (parcele 44-46) w latach 1776–1777 pobudowano nowy ratusz. W latach 1832-1840 właścicielami tego okazałego budynku byli Ewa i Józef Chrapkiewiczowie, później landrat Hans Otto Beneckendorf (1840-1847), powiatowy chirurg Joann Heinrich Lompe (1847-1850), aptekarz...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2

Wyświetleń:9838

Tuż obok pod numerem 2 przy ulicy Kazimierza Wielkiego usytuowana jest kolejna kamienica z 1899 roku. Budynek został założony na rzucie wydłużonego prostokąta. Jest to budynek dwukondygnacyjny ze ścianką kolankową i trójkondygnacyjnymi pseudoryzalitami bocznymi zwieńczone trójkątnymi szczytami. Elewacja podzielona gzymsami na trzy poziomy, a przyziemie dodatkowo...

Czytaj więcej

Legenda o objawieniach Matki Boskiej w Łąkach

Wyświetleń:9757

„Wieki trwająca legenda głosi, że dzieci, pasące bydło na łąkach bratjańskich, nagle bardzo się przelękły, bo piękny jakiś obraz ukazał się im na Drwęcy. Cały opływał w aureoli niebiańskiej jasności i poruszał się jak żywy. Dzieci wnet opuściło przerażenie, a...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9

Wyświetleń:9740

Następnie kierujemy się na sąsiednią ulicę Kazimierza Wielkiego, gdzie pod numerem 9 znajduje się okazała kamienica z początku XX wieku. Bryła budynku znajduje się na rzucie litery L, widoczne są trzy kondygnacje wraz ze ścianka kolankowa od podwórza i z trójkątną facjatką w osi fasady...

Czytaj więcej

Diabelskie oblicza w sklepieniu

Wyświetleń:9695

W kruchcie świątyni znajdują się niecodzienne elementy architektoniczne - wsporniki łuków sklepienia mają kształt ludzkich główek, które wykrzywione w diabelskich grymasach stanowiły wyraźny znak dla sił nieczystych, że tu zaczyna się strefa sacrum i gdzie nie mają one wstępu. Wnętrze...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy Kościelnej 2

Wyświetleń:9617

Tuż obok znajduje się bliźniacza kamienica, która wybudowana została również w roku 1897 rok. Pierwotnie pełniła funkcję mieszkalną oraz usługową. Pierwszy właściciel prowadził na parterze zakład fotograficzny, a w oficynie posiadał pracownię fotograficzną. Przy ulicy Kościelnej mamy najcenniejszy zabytek architektury...

Czytaj więcej

Dekoracje malarskie z XIV wieku

Wyświetleń:9599

Najstarszym zabytkiem nowomiejskiej świątyni są dekoracje malarskie z XIV wieku. Znajdują się one w najstarszej części prezbiterium i przedstawiają 13 postaci świętych, Doktorów Kościoła i czterech ewangelistów. Są tu często spotykane w sztuce gotyckiej postaci: Mater Misericordiae (Matka Boska Opiekuńcza)...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy Daszyńskiego 6

Wyświetleń:9576

Z ulicy Kazimierza Wielkiego kierujemy się w pobliską ulicę Wąską a następnie skręcamy w lewo na ulicę Daszyńskiego 6, gdzie przy skrzyżowaniu z ulicą 3-go Maja, dochodzimy do niewielkiejkamieniczki, która powstała ok. 1335-XV wieku. Obecnie silnie przebudowana i zniszczona, ale dość...

Czytaj więcej

Model łodzi podwodnej

Wyświetleń:9434

W Centrum Informacji Turystycznej*** na szczególną uwagę zasługuje opatentowany model łodzi ratunkowej dla okrętów podwodnych. Autorem pomysłu jest Jan Kowalski z Łaszewa spod Brodnicy, który w dniu 1 czerwca 1959 roku podarował model na rzecz powołanego muzeum. Model łodzi został...

Czytaj więcej

Sala gimnastyczna przy ul. Działyńskich

Wyświetleń:9423

Miejsce dzisiejszej sali gimnastycznej przy ulicy Działyńskich jeszcze w 1910 roku zajmowała duża stodoła otoczona rozległym ogrodem. Salę oddano do użytku 11 listopada 1928 roku w ramach obchodów Dziesięciolecia Niepodległości Polski. Był to wówczas największy obiekt tego typu w Nowym...

Czytaj więcej

Ulica Okólna

Wyświetleń:9415

Przy baszcie bramnej biegnie ulica Okólna, o której historia również nie zapomina. Obecnie ulica Okólna, jak sama nazwa wskazuje, okala półkoliście starą zabudowę miasta. Mieszkali na niej w większości rzemieślnicy. W XIX wieku ulica nosiła nazwę: Mauerstrasse, an der Mauer, Ringstrasse...

Czytaj więcej

Bramy "tryumfalne"

Wyświetleń:9340

Między nawą główna a prezbiterium umieszczony jest łuk tęczowy. Od czasów średniowiecznych na belkach łuków znajdowały się zawsze grupy „Ukrzyżowania” - nowomiejski również przedstawia wyniesiony krucyfiks i obejmującą go św. Marię Magdalenę. Po bokach umieszczono figury Matki Boskiej, św. Jana...

Czytaj więcej

Ołtarze z XVII i XVIII wieku

Wyświetleń:9208

Nowomiejską świątynię - jako kościół pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła - wymieniono po raz pierwszy w roku 1647. Kościół został podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej w 1971 roku. Od dnia 25 marca 2012 roku świątynia nosi godność Kolegiaty. Wnętrze bazyliki...

Czytaj więcej

Zespół malowideł ściennych

Wyświetleń:9170

Nowomiejska XIV-wieczna świątynia posiada największy w Polsce zespół malowideł ściennych. Powstawały one w średniowieczu i w latach 1600-1650, fundatorem tych późniejszych był wojewoda chełmiński Paweł Działyński. Malowidła pokrywają ściany prezbiterium, jak też nawy głównej. Przedstawiają różnorodne obrazy o treści moralizatorskiej...

Czytaj więcej

Zabudowa ul. 3 Maja

Wyświetleń:9028

Obecna ulica 3 Maja była w przeszłości jedną z ulic głównych i skupiała większość sklepów w mieście. Znajdowało się przy niej także Gimnazjum im. Biskupa Władysława Bandurskiego (obecnie Zespół Szkół im. C. K. Norwida). Część ulicy za Bramą Lubawską nazywano...

Czytaj więcej

Willa przy ul. Działyńskich 6

Wyświetleń:9007

Od strony kościoła kierujemy się do sąsiedniej ulicy Działyńskich, gdzie po lewej stronie pod nr 6znajduje się okazała willa z przełomu XIX/XX wieku. Śledząc rozwój urbanistyczny miasta należy stwierdzić, że zabudowa przedmiejska lokowana była przed Bramą Brodnicką, między murami miejskimi a rzeką Drwęcą oraz...

Czytaj więcej

Kamienica przy ulicy Norwida 3

Wyświetleń:8991

Z ulicy Okólnej kierujemy się na ulicę Norwida, równoległą do Okólnej, gdzie pod numerem 3znajduje się kamieniczka, której powstanie datuje się na okres ok. 1335 roku. Ulica powstała w okresie wytyczania miasta i zabudowywana była do końca XV wieku, a kamienica nr 3...

Czytaj więcej

Budynek Sądu i Prokuratury

Wyświetleń:8907

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 28 pochodzi z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. W dekoracji fasady wykorzystane zostały elementy z repertuaru form klasycznych, gmach jest przykładem reprezentacyjnej architektury urzędowej. Od 1912 roku jest siedzibą sądu (dziś Sąd Rejonowy i Prokuratura) w Nowym...

Czytaj więcej

Gotycka polichromia Chrystusa Ukrzyżowanego

Wyświetleń:8831

Na ścianie nawy głównej, znajduje się gotycka polichromia z drugiej połowy XV wieku przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego. Ostrołukowa wnęka obramowana jest liściastymi gałązkami identycznymi jak obramowania żeber sklepiennych. Między nawą główna a prezbiterium umieszczony jest łuk tęczowy. Od czasów średniowiecznych na...

Czytaj więcej

Sala gimnastyczna przy ul. 3 Maja

Wyświetleń:8750

Kamień węgielny pod budowę tej sali gimnastycznej wmurowano 1 maja 1889 roku. Sala była prezentem od władz Nowego Miasta Lubawskiego dla Progimnazjum. Oddano ją do użytku 28 sierpnia 1889 roku, zaś uroczystość przekazania odbyła się 3 września 1890 roku. Był...

Czytaj więcej