Menu
A+ A A-

GMINA BISKUPIEC

Babalice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8277

Stary młyn. Dziś już nieczynny, z jego dawnej świetności nie pozostało już nic oprócz murów oraz kilku instalacji w środku budynku.

Czytaj więcej

Bielice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8820

Miejscowość występowała w dokumentach jako Bielitz, co dowodzi o prastarym rodowodzie wsi, ponieważ dawniej Bielicami określano tereny położone nad brzegami jezior i bagien, nad którymi bielono płótna. W 1222 roku...

Czytaj więcej

Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8525

Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: w XV w. Bischofswerder; w 1789 r. Biskupiecz; w 1879 r. Biskupice; w II poł. XIX w. Biskupiec. Według źródła pisanego miasto zostało założone...

Czytaj więcej

Czachówki gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8583

Dawne nazwy miejscowości: w 1789 roku Schakowken, Czackowken, w 1879 roku Schackenhof. Nazwa została utworzona od formy  dzierżawczej „ Czachowo” (nazwy innej miejscowości), a dalsze pochodzenie nawiązuje do imienia „Czach”...

Czytaj więcej

Gaj gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8450

Nazwa  miejscowości prawdopodobnie wywodzi się od słowa „gaj”- czyli las. Gdyż jest otoczona ze wszystkich stron lasami. Inne prawdopodobieństwo pochodzenia nazwy miejscowości to pogańskie miejsce składania ofiar bożkom, „Święte gaje”...

Czytaj więcej

Krotoszyny gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:9268

Krotoszyny były początkowo niewielką osadą skupioną na terenach wokół pobliskiego jeziora. Pozostały obszar wsi porośnięty był lasem. Miejscowość występowała w źródłach jako: Sighardisdorf, Segeharsdorf, Segersdorf, Segersdorff, z niem. Krottoschin. Od...

Czytaj więcej

Lipinki gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:9266

Lipinki to wieś powstała w okresie podbojów krzyżackich w I połowie XIV wieku. Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: 1339 r. – Wikry, niem.Wykeri villa, Weykersdorf,Wykersdorf, Wikersdorf, Wückersdorf; 1570 r. – Lipinki...

Czytaj więcej

Łąkorek gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8675

Pierwsze ślady związane z działalnością człowieka na terenie Łąkorka pochodzą jeszcze z czasów wczesnośredniowiecznych. Odkrycia nawodnej osady wczesnośredniowiecznej dokonał w XIX wieku niemiecki badacz dziejów Prus, Max Toeppen. Osada ta...

Czytaj więcej

Łąkorz gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8243

Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: przed 1415 r. – Linker, Alde Linkor, Lynkorn, 1570 – Łąkorz Wielki, niem. Lonkorz. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słów :”łąki oraz „orka”. Wieś powstała w...

Czytaj więcej

Osówko gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7285

Za pałacem znajduje się mogiła jego właściciela. Dziś z dawnej świetności dworu nie zostało już nic. Budynek pełni rolę mieszkalną.

Czytaj więcej

Ostrowite gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7738

Wieś na prawie magdeburskim, wzmiankowana jest w źródłach średniowiecznych jako Schildern, Schilden, od 1570 roku Ostrowite. Wieś Ostrowite podarował Kondrad Mazowiecki biskupowi Chrystianowi przywilejem łowickim z 1222 roku. Nie wiadomo...

Czytaj więcej

Piotrowice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7599

Piotrowice zostały założone w  roku 1331 w dawnych Prusach Wschodnichprzez biskupa pomezańskiego Mikołaja, na mocy prawa chełmińskiego. Otrzymały 126 włók ziemi w tym kościół otrzymał 4 wolne włóki. Proboszcz od...

Czytaj więcej

Podlasek gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7134

Należący do biskupa pomezańskiego Podlasek wymieniony jest po raz pierwszy jako wieś w dokumencie z 1346 r. określającym granice Słupnicy. Jednakże przywilej lokacyjny wsi nie jest nam znany. Być może...

Czytaj więcej

Sędzice gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:7190

W XIX wieku (1863 rok, krótko po powstaniu styczniowym) rząd pruski dążył do pozbawienia ludności polskiej gruntów rolnych po przez wysokie ustawy podatkowe. W wyniku tej polityki wiele majątków rolnych...

Czytaj więcej

Słupnica gm. Biskupiec

18-02-2015 Wyświetleń:8380

Pierwsze wzmianki o Słupnicy pochodzą z przełomu XIV/XV WIEKU. Znajdował się tu gród późnośredniowieczny, w dolinie cieku Młynówki. Jego podstawę stanowił nieforemny czworobok z ostro zakończonymi rogami. Dziś obiekt mocno porośnięty...

Czytaj więcej