Menu
A+ A A-

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Bratian gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:9850

Wieś sołecka Bratian licząca 1484 mieszkańców, położona ok. 5 km na północ od Nowego Miasta Lubawskiego, przy szosie wiodącej w kierunku Olsztyna, w miejscu ujścia rzeki Wel do Drwęcy. Nazwa wsi, jak podają nieudokumentowane przekazy ludowe wywodzi się od imienia brata Jana z Sandomierza, który zaciągnąwszy się w szeregi zakonu krzyżackiego, wybudować miał tu w wieku XIII zamek obronny. Wieś...

Czytaj więcej

Skarlin gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:9380

Wieś sołecka położona ok. 8 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, zamieszkała obecnie przez 655 mieszkańców. Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1339 (jako "Zcyrlin ") wchodząc w skład wójtostwa bratiańskiego. Parafię w Skarlinie erygowano prawdopodobnie już ok. 1330 roku. Lista strat wojennych z 1414 roku informuje o spaleniu miejscowego kościoła i 30 gospodarstw. Łącznie straty wyceniono na 3000...

Czytaj więcej

Gwiździny gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:9353

Wieś położona ok. 5 km na poludniowy-wschód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca 834 mieszkańców. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1414. W tym czasie wieś znana jest jako Quesing i stanowi własność kapituły chełmińskiej. W roku 1446 wieś sprzedana zostaje Kacprowi Bertoldowi. Nazwa Gwiździny pojawiła się w roku 1570, kiedy wieś ponownie staje się własnością kapituły chełmińskiej, wchodząc w skład...

Czytaj więcej

Chrośle gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:9131

Wieś sołecka położona ok. 6 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca 341mieszkańców. Po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1340 (Kruszeli, później Crossel), kiedy zakon krzyżacki nadaje przywilej lokacyjny dla sołtysa Tilemana Freymfalda. Już w wieku XIV we wsi istniał kościół p. w. św. Wawrzyńca (do roku 1527 parafia wchodziła w skład diecezji pomezańskiej), a parafia obejmowała także...

Czytaj więcej

Tylice gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:9026

Wieś sołecka położona ok. 4 km na wschód od Nowego Miasta Lubawskiego, zamieszkana obecnie przez 643 mieszkańców.Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1319. W tym roku istniał już w Tylicach kościół. Informacja z roku 1326 podaje, że Tylice są własnością biskupów chełmińskich będącą w posiadaniu wasala Mikołaja z Tylic. W roku 1488 biskup chełmiński Stefan z Nidzicy nadaje rodzinie Kostków z...

Czytaj więcej

Łąki Bratiańskie gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:8771

ŁĄKI BRATIAŃSKIE. Niegdyś samodzielna wieś położona nad Drwęcą, pomiędzy Nowym Miastem Lubawskim a Bratianem, 92 mieszkańców. Wzmiankowana po raz pierwszy ok. roku 1400 , kiedy to wójt bratiański Filip von Kleeberg zbudował tu kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Obecnie Łąki stanowią część wsi Bratian. Łąki były prawdopodobnie miejscem kultu pogańskiego, gdzie czczono boginię Majumę. Miejscowa tradycja wskazuje, że już w...

Czytaj więcej

Jamielnik gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:8668

Wieś sołecka na pólnocno-zachodnim skraju gminy, oddalona o ok. 12 km od Nowego Miasta Lubawskiego, 1044 mieszkańców. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1320 (Myspelwalde). Nazwa Jamielnik używana jest od roku 1570. Od XIV wieku istniał tu kościół, zniszczony prawdopodobnie podczas wojny trzynastoletniej. W roku 1670, podczas wizytacji kanonika Strzesza. widoczne były jeszcze jego fundamenty oraz mury cmentarza. Ten sam...

Czytaj więcej

Nawra gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:8320

Wieś sołecka położona 3 km na północny wschód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca obecnie 445 mieszkańców. Wzmiankowana w roku 1404 (w tym czasie wieś zwala się Neber), stanowiła wówczas własność Zakonu. Informacje o szkodach wojennych z roku 1414 podają, że we wsi spłonęło 25 gospodarstw gburskich wraz ze zbożem i inwentarzem żywym, a łączne straty oszacowane zostały na 1000 grzywien. Od...

Czytaj więcej

Radomno gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:8126

Wieś sołecka położona na południowym brzegu jeziora o tej samej nazwie, w pólnocno-wschodniej części gminy, ok. 12 km na zachód od Lubawy, licząca 590 mieszkańców. Wzmiankowana w roku 1316 jako Radam, będąca własnością komtura dzierzgońskiego Lutera z Brunszwiku. który nadaje wsi nowy przywilej, po swym poprzedniku Sieghardzie z Schwarcburga. Luter nadaje miejscowemu sołtysowi Janowi 10 łanów ziemi, l /3 opłat z...

Czytaj więcej

Lekarty gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:7989

Wieś sołecka oddalona 9 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca 259 mieszkańców. Wieś wymieniona po raz pierwszy w roku 1402, kiedy to wchodziła w skład wójtostwa bratiańskiego (wieś zwie się wtedy Eckhortsdorf). Wykaz szkód wojennych z roku 1414 informuje, że 16 gospodarstw zostało spalonych, zabrano 9 koni, 120 owiec, l kopę świń, l kopę krów, a jeden mieszkaniec...

Czytaj więcej

Mszanowo gm. Nowe Miasto Lubawskie

18-02-2015 Wyświetleń:7352

Wieś będąca siedzibą władz gminy. położona nad Drwęcą, ok. 2 km na północny wschód od Nowego Miasta Lubawskiego, zamieszkana obecnie przez 427 mieszkańców. Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1327 (w tym okresie występuje jako "Wipsanow"). przy okazji nadania przez biskupa chełmińskiego Otto Mikołajowi z Tylic ziem. które leżały między jego dotychczasową posiadłością a Drwęcą i Welem. W roku 1546 kapituła...

Czytaj więcej