Menu
A+ A A-

Leśna ścieżka "Jasne"

0
1
0
s2smodern
Leśna ścieżka "Jasne"

Ścieżka w kształcie pętli, oznakowana jest w terenie kolorem zielonym, tak jak turystyczne szlaki PTTK. Dodatkowo można przejść się dookoła jeziora Jasne trasą spacerową o długości 1,5 km, oznaczoną w terenie kolorem żółtym. Na ścieżce ustawiono 14 tablic informacyjnych, których celem jest przybliżenie procesów i prac związanych z lasem. Tematyka tablic:

 1. Mapa – początek trasy (ogólne informacje o ścieżce; na parkingu można odpocząć przy stołach z ławeczkami)
 2. Szkody od zwierzyny płowej (spałowanie drzew przez zwierzynę, wycieki żywicy z ran itp.)
 3. Plantacja modrzewia (biologia gatunku, ciekawostki)
 4. Zrąb („przekrój” przez fazy rozwojowe drzewostanu)
 5. Bór – opis siedliska (dodatkowo podano informacje o zasadach obowiązujących granicach rezerwatu „Jasne”
 6. Warstwy (piętra) w lesie (informacje m.in. o gatunkach roślin wchodzących w skład runa leśnego)
 7. Las – opis siedliska (w tym charakterystyka drzew dziuplastych, ptactwa leśnego, budek lęgowych)
 8. Jezioro Jasne – punkt widokowy (ogólne wiadomości o rezerwacie, właściwościach wody jeziora, takich jak kwaśny odczyn pH, ubóstwo pierwiastków i mikroelementów, a także o gatunkach chronionych roślin i zwierząt)
 9. Urządzenia łowieckie (tablica opisuje m.in. metody dokarmiania zwierzyny przez myśliwych w okresie zimowym, a także urządzenia i budowle łowieckie)
 10. Martwe drzewa (ogólna charakterystyka drzew ekologicznych i spełnianych przez nie funkcji w ekosystemie leśnym)
 11. Jezioro Czarne (opis flory i fauny)
 12. Ols – opis siedliska (charakterystyka runa, gatunki zwierząt zamieszkujące siedlisko)
 13. Urządzenia do ochrony lasu (m.in. opis pułapek do odłowu szkodliwych owadów)
 14. Rozpoznawanie gatunków drzew (charakterystyka najpospolitszych gatunków drzew występujących w naszych lasach).
0
1
0
s2smodern
Powrót na górę