Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 414.
Menu
A+ A A-

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

0
1
0
s2smodern
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Utworzony w 1993 roku rozpościera się w centralnej części Pojezierza Iławskiego na powierzchni 20 045 ha. W granicach Parku utworzono kilka rezerwatów przyrody, chroniących liczne unikalne fragmenty lasów, terenów lęgowych ptactwa leśnych jezior i torfowisk. Wśród nich należy wyróżnić rezerwaty: Jezioro Czerwica – utworzone w celu ochrony kolonii kormoranów, Jezioro Karaś i Jezioro Gaudy – chroniące miejsca lęgowe ptactwa wodnego, błotnego i interesujące zespoły roślinności oraz unikatowe Jezioro Jasne z przejrzyście czystą wodą.  Na terenie Parku znajduje się 31 akwenów wodnych, na czele z najdłuższym jeziorem Polski – Jeziorakiem.
Stwierdzono tu występowanie 187 gatunków kręgowców, w tym 135 gatunków ptaków (116 chronionych), 32 gatunków ssaków, 11 gatunków płazów i 5 gatunków chronionych gadów. Wśród licznych gatunków objętych ochroną występuje wiele zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali kraju, a nawet świata. Do gatunków ptaków zagrożonych globalnie należą występujące na terenie parku: orzeł bielik, derkacz i podgorzałka. Równie ciekawy i bogaty jest świat roślinności. Głównym elementem tutejszej flory są duże zbiorowiska leśne i licznie zgromadzona roślinność wodna. Stwierdzono tu 790 taksonów roślin, co stanowi 35% flory Polski. Na terenie Parku znajduje się ponad 60 pomników przyrody ożywionej.

Zgodnie z podziałem fizyczno geograficznym Polski wg. Kondrackiego Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego znajduje się w obszarze - Europa Zachodnia, podobszarze - Pozaalpejska Europa Zachodnia, prowincji - Niż Środkowoeuropejski, podprowincji - Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionie - Pojezierze Wschodniopomorskie, mezoregionie - Pojezierze Iławskie.

Obszar Parku położony jest w środkowej części Pojezierza Iławskiego i zajmuje powierzchnię 25 045 ha, otoczony jest otuliną o powierzchni 18 038 ha. Park i jego otulina położone są w granicach dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego; obejmuje fragmenty gmin: Starego Dzierzgonia, Susza, Iławy, Miasta i Gminy Zalewo i miasta Iławy. Teren Parku reprezentuje młody krajobraz polodowcowy. Reprezentowany przez pagórki moreny czołowej, morenę denną, rozległe pola sandrowe i liczne zagłębienia po martwym lodzie, wypełnione wodami jezior. 

link do mapy interaktywnej Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

Utworzenie mapy interaktywnej zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach projektu „Interaktywna prezentacja multimedialna w oparciu o mapę Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego".

GEOCACHING W PARKU KRAJOBRAZOWYM

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
14-233 Jerzwałd 62
Tel, fax 89 758 85 27

0
1
0
s2smodern
Więcej w tej kategorii: « Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Powrót na górę