Menu
A+ A A-

Rowerem wokół Nowego Miasta Lubawskiego odcinek 2

0
1
0
s2smodern
Rowerem wokół Nowego Miasta Lubawskiego odcinek 2

Trasa o dużych walorach widokowych, idealna do rodzinnej rekreacyjnej wycieczki. Jadąc rowerem możemy podziwiać ciekawą, polodowcową rzeźbę terenu, jak również mozaikę krajobrazów złożoną z łąk, lasów, nieużytków oraz pól uprawnych. Trasa przylega do pięknej, naturalnej doliny rzeki Drwęcy objętej ochroną przyrodniczą w ramach europejskiej sieci NATURA 2000. Nieopodal mostu drogowego przez rzekę Drwęcę pomiędzy m. Kaługa, a m. Nielbark zlokalizowany jest atrakcyjny pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym zbiornik wodny - "Wyrobisko Nielbark". W miejscowości Kurzętnik warto odwiedzić "Górę Zamkową", na której znajdują się ruiny zamku krzyżackiego oraz amfiteatr. Na zboczu góry od strony kurzętnickiego rynku wybudowana została niezwykła trasa drogi krzyżowej. Wzniesienie stanowi wspaniały punkt widokowy w szczególności na dolinę rzeki Drwęcy. Z uwagi na przebieg trasy na styku doliny rzecznej i wysoczyzn morenowych podczas wycieczki trzeba kilkakrotnie pokonać wzniesienia terenu wymagające trochę większego wysiłku. Rodzaje dróg: ok. 85 % drogi o nawierzchni asfaltowej, ok. 10 % ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 5 % droga szutrowa. Natężenie ruchu drogowego na większości odcinków dróg bardzo małe.

Rodzaj aktywności: Rower górski

Stopień trudności:  Łatwy

Dystans: 19,6 km

86842Rzeka Drwęca

Prawy dopływ dolnej Wisły. Jej długość wynosi 232 km, średni przepływ przy ujściu – ok. 30 m3/s,a powierzchnia zlewni – 5 693 km2. Rzeka Drwęca stanowi największy w Polsce rezerwat ichtiofaunistyczny utworzony w roku 1961 na obszarze 1248 ha. Celem ochrony jest zachowanie środowiska wodnego w niezmienionym stanie, a w szczególności ochrona ryb wędrownych: łososia, troci wędrownej i certy. Cenne przyrodniczo obszary doliny rzeki Drwęcy oraz jej dopływów należą do sieci ekologicznej Natura 2000. Celem ochrony jest zachowanie w niezmienionym stanie ważnych dla całej Europy siedlisk przyrodniczych, a także populacji gatunków zwierząt i roślin. Dolina Drwęcy pełnią rolę niezmiernie ważnego połączenia korytarzowego między Doliną Wisły, a Pojezierzem Mazurskim.
Wyjątkowo korzystne warunki środowiskowe panujące w rzece Drwęcy umożliwiają prowadzenie działań w zakresie odtwarzania populacji jesiotra ostronosego w Polsce. Jest to ryba o interesującej biologii i wyglądzie, osiągająca długość do 4m i masę do 300 kg, która występowała w dorzeczu rzeki Wisły do lat 60-tych ubiegłego wieku. Pierwsze osobniki tego gatunku zostały wpuszczone do rzeki Drwęcy w 2006 r. Rzeka Drwęca uznawana jest za jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.
 
102774Wyrobisko Nielbark
Zbiornik wodny powstały na skutek wydobycia kruszyw pospolitych (żwir, piasek, glina). Jego powierzchnia wynosi 35,8 ha, długość maksymalna 6.515 m, a głębokość maksymalna 27,0 m. Przez zbiornik przepływa ciek wodny – Struga Krzemieniewska, która jest dopływem Drwęcy. Zbiornik posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową oraz kilka wysp. Jedną z nich wykorzystuje liczna kolonia mew śmieszek. Wyrobisko Nielbark jest bardzo atrakcyjnym i popularnym łowiskiem wędkarskim. Rybostan akwenu jest bardzo urozmaicony – dominujące gatunki ryb to: boleń, płoć, leszcz, okoń, szczupak, sandacz, lin, krąp, karaś srebrzysty, sum, węgorz, wzdręga. Otoczenie zbiornika stanowią łąki, roślinność ruderalna i lasy. Od strony północnej zlokalizowano wiatę rekreacyjną wraz tablicami edukacyjnymi z zakresu ochrony przyrody. Pomimo sztucznego pochodzenia akwen zachwyca walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
 
102775 Góra Zamkowa
Na wznoszącym się na wysokość ok. 140 m n.p.m. i ok. 65 m nad dnem pobliskiej doliny rzeki Drwęcy wzgórzu morenowym znajdują się ruiny zamku wzniesionego na przełomie XIII i XIV wieku przez kapitułę zakonu krzyżackiego w Chełmnie. To właśnie na widocznych z tego zamku w kierunku północnym terenach za rzeką zbierały się w lipcu 1410 roku wojska krzyżackie. Jednak nie doszło tutaj do bitwy ponieważ wojska Władysława Jagiełły musiały zawrócić, by uniknąć przeprawy przez rzekę. Na stoku góry od strony kurzętnickiego rynku wybudowana została niezwykła trasa drogi krzyżowej. W szczytową część północznego zbocza wkomponowany został amfiteatr, który poza funkcją kulturalno-rozrywkową, stanowi wspaniały punkt widokowy w szczególności na dolinę meandrującej rzeki Drwęcy. Wymieniona infrastruktura powstała w 2010 r. przy wsparciu finansowym z budżetu UE.

Dodatkowe informacje

  • mapka:
0
1
0
s2smodern
Powrót na górę