Menu
A+ A A-

Baszta Brodnicka

Baszta bramna Brodnicka zwana również Kurzętnicką, która flankowała dawniej przejazd wybudowana została w stylu gotyckim i pokryta dachem czterospadowym. W XIX wieku wewnątrz baszty znajdowało się archiwum miejskie, a od 1959 roku ulokowano w niej Muzeum Ziemi Lubawskiej. Instytucja kulturalna została założona przez grupę Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, która skupiała miłośników regionu ciekawszych historii. Do ciekawych eksponatów należą: brązowa kadzielnica, stara malowana skrzynia, sprzęt tkacki z roku 1850, narzędzia rolnicze pochodzące z 1740 roku oraz model małej łodzi z 1911 roku do ratowania rozbitków z okrętów podwodnych,  toporki kamienne z okresu neolitu i naczynia użytkowe z XIV i XV wieku.

 Muzeum nieczynne do odwołania. Ekponaty przekazane do depozytu.

Czytaj dalej...

Baszta Lubawska

Baszta Lubawska jest jedną z dwóch zachowanych gotyckich baszt bramnych w mieście. Najważniejszym elementem systemu obronnego miasta była właśnie Baszta Lubawska. Pierwotnie miała ona bliźniaczą basztę, pomiędzy nimi była podwójna brama wjazdowa. Basztę południową niestety rozebrano. Na ścianie południowej Baszty Lubawskiej, na wysokości pierwszego piętra, znajduje się otwór (obecnie zamurowany) po starym wejściu na mury. Na ścianach północnej i południowej widać ślady dawnych murów obronnych. Od bramy, ponad podwójną fosą przerzucony był most zakończony dwiema okrągłymi basztami ze zwodzonym mostem pomiędzy nimi.

Czytaj dalej...

Mury miejskie

Przy bazylice znajdziemy również pozostałości murów miejskich, które zaczęto wznosić równocześnie z miastem, czyli od lat 30. XIV wieku. Sam zamek krzyżacki znajdował się między murami a zakolem rzeki Drwęca. Po przeniesie siedziby wójta do Bratiana zamek służył jako młyn wodny, który następnie został zniszczony w XVII wieku. W murach otaczających miasto znajdowało się 21 prostokątnych baszt, 3 baszty okrągłe, jedna kwadratowa wieża w narożniku południowym oraz 3 baszty bramne: Brodnica, Lubawska oraz Bratiańska. Mury otaczała podwójna fosa z międzywałem. Od bramy Lubawskiej przez fosę biegł most z kolejną bramą pomiędzy dwiema okrągłymi basztami (barbakan) w kierunku Lubawy i Bratiana z rozciągającym się przy trakcie przedmieściem. Wyjazd przez bramę Brodnicką prowadził na teren dawnego zamku, skąd trakt rozdzielał się w kierunku południowym przez rzekę Drwęca i w kierunku zachodnim przechodził przez kolejną bramę (dawnego zamku). Mury uległy zniszczeniu w XVII wieku podczas Wojny Północnej, najwięcej zniszczeń dokonano w wieku XIX, kiedy to część z nich posłużyła pod budowę ulicy Okólnej. Obecnie mury zachowały się fragmentarycznie w kilkunastu punktach w mieście, m.in. przy kościele, gdzie widoczna jest podstawa baszty łupinowej wraz z fragmentem murów gotyckich oraz basztą prostokątną.

Czytaj dalej...

Dawny kościół ewangelicki ob. Kinoteatr Harmonia

Zanim pośrodku nowomiejskiego rynku stanął kościół, jego miejsce zajmował ratusz. Działo się tak, jak tradycja miast nakazywała - rajcy urzędowali niezmiennie w budynku na głównym placu miasta od XIV w. do 1806 r. Wówczas ratusz spłonął i został wyburzony, a gmina ewangelicka w latach 1824 – 1827 zbudowała prosty, jednonawowy kościół ewangelicki, do którego w latach 1852-1861 dobudowano drewnianą wieżę, która w okresie 1908 – 1912 wymieniona została na metalową. Jeszcze przed I wojną światową świątynię zburzono, by wznieść nową, okazalszą. Pierwsze nabożeństwo odprawiono w niej w grudniu 1912 r. W roku 1945, po II wojnie światowej gmina ewangelicka przestała istnieć, a kościół nie był użytkowany w latach 1945-1947. Posadzka kościoła była wykonana z płyt piaskowca i przeniesiona została do prezbiterium kościoła gotyckiego. Ołtarz główny z krucyfiksem przeniesiony została do kościoła w Ząbrowie koło Iławy, organy wywiezione a ławki przekazano do kościoła w Iławie. Do chwili obecnej zachował się jeden z trzech dzwonów znajdujących się w kościele ewangelickim: dzwon zegara, który w katach 70. został odrestaurowany. Obecnie budynek sakralny został zaadaptowany na potrzeby Kinoteatru Harmonia oraz Centrum Informacji Turystycznej. 

Obiekt został otwarty ponownie, po rewitalizacji 8 października 2021 r. Sala kino-widowiskowa wyposażona jest w oświetlenie dzienne o stopniowanym zakresie zaciemnienia zapewniającym bezpieczne poruszanie się, ruchome kotary, oświetlenie sceniczne, systemy nagłośnienia koncertowego oraz kinowego systemu przestrzennego – z nowoczesnym laserowym projektorem multimedialnym. Na widownię składa się 197 miejsc, z których część stanowi składaną trybunę, umożliwiając prowadzenie wydarzeń kulturalnych, koncertowych oraz wystawienniczych do 300 osób. Część sceniczna o dużej powierzchni, wyposażona jest w kurtynę, kulisy oraz przejście do garderoby, spełniając oczekiwania artystów.

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem kina znajduącym się na stronie internetowej kinoharmonia.pl

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS