Menu
A+ A A-

Willa przy ul. Działyńskich 6

Od strony kościoła kierujemy się do sąsiedniej ulicy Działyńskich, gdzie po lewej stronie pod nr 6 znajduje się okazała willa z przełomu XIX/XX wieku. Śledząc rozwój urbanistyczny miasta należy stwierdzić, że zabudowa przedmiejska lokowana była przed Bramą Brodnicką, między murami miejskimi a rzeką Drwęcą oraz po stronie północnej, czyli wzdłuż obecnej ulicy Działyńskich. Skupia się tutaj niska i dość luźna pozawiejska zabudowa dziewiętnastowieczna i dwudziestowieczna. Kiedy to w latach 1895-1905 obszar administracyjny miasta wzrósł o 39 ha, liczba domów mieszkalnych wzrosła do 315, a na miejscu wcześniejszej zabudowy powstała kamienica przy Działyńskich 6, która poza niewielkimi zmianami dotrwała do naszych czasów w pierwotnej formie.

Czytaj dalej...

Kamienica przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9

Następnie kierujemy się na sąsiednią ulicę Kazimierza Wielkiego, gdzie pod numerem 9 znajduje się okazała kamienica z początku XX wieku. Bryła budynku znajduje się na rzucie litery L, widoczne są trzy kondygnacje wraz ze ścianka kolankowa od podwórza i z trójkątną facjatką w osi fasady wieńczącą pseudoryzalitem. Na elewacji widoczne są „podpierające” cztery filary, które dzielą elewację na trzy części, a gzymsy międzykondygnacyjne dzielą ją na dwa poziomy. W przyziemiu widoczne dwie witryny sklepowe z cofniętymi otworami drzwiowymi w licu, druga i trzecia kondygnacja zawiera wnęki balkonowe poprzedzone niewielkimi balkonami z kutymi balustradami. Całość zamknięta łukiem odcinkowym. Kamienica powstała podczas rozbudowy miasta w latach 1895-1905.

Czytaj dalej...

Kamienica przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2

Pod numerem 2 przy ulicy Kazimierza Wielkiego usytuowana jest kamienica z 1899 roku. Budynek został założony na rzucie wydłużonego prostokąta. Jest to budynek dwukondygnacyjny ze ścianką kolankową i trójkondygnacyjnymi pseudoryzalitami bocznymi zwieńczone trójkątnymi szczytami. Elewacja podzielona gzymsami na trzy poziomy, a przyziemie dodatkowo oddzielone od wyższych kondygnacji boniowaniem lica, czyli dekoracyjne opracowanie krawędzi w postaci muru. W przyziemiu widoczne witryny sklepowe, w drugiej kondygnacji w osi drugiej i szóstej balkony z kutą balustradą. Cała elewacja zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym. Kamienica powstała w okresie 1895-1905.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS